Hi888 là chủ sở hữu duy nhất của thông tin cá nhân của người dùng và Hi888 sẽ không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào khác kể cả các cơ quan chính phủ. Tất cả dữ liệu của khách hàng đều được mã hóa bởi hệ thống của chúng tôi. Tất cả dữ liệu cá nhân cũng sẽ bị hủy bỏ nếu nó không cần thiết phải lưu trữ.

Khi Đăng Ký Tài Khoản

Khi đã gửi tên người dùng thì không thể thay đổi được. Vui lòng chọn tên người dùng dễ nhớ, có độ bảo mật cao và lưu giữ đúng cách; mật khẩu ban đầu không an toàn. Sau khi đăng nhập, vui lòng sửa đổi mật khẩu của bạn trước.

Thông Tin Cá Nhân

Khi ràng buộc thông tin ngân hàng cá nhân, nền tảng này cho phép bạn ràng buộc 3 thẻ ngân hàng với các số tài khoản khác nhau, nhưng tên của chủ thẻ phải giống nhau và sau khi tên của chủ thẻ bị ràng buộc, không thể thực hiện thay đổi nào. Đây là quy định bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn nhất đối với tài khoản của bạn.

Cách Thức Bảo Vệ Tài Khoản

Sau khi đăng ký tài khoản, vui lòng sửa đổi mật khẩu đăng nhập ban đầu và đặt mật khẩu quỹ, đồng thời đặt mật khẩu kịp thời và ràng buộc thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn cần để nạp tiền hoặc rút tiền;
Giữ mật khẩu đăng nhập và mật khẩu quỹ của bạn đúng cách. Không tin tưởng người khác hỏi mật khẩu đăng nhập, mật khẩu quỹ và thông tin bí mật của tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì. Thường xuyên thay đổi mật khẩu rút tiền để tránh tài khoản bị đánh cắp.

Quên Mật Khẩu

Vui lòng chọn quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu đăng nhập. Đối với mật khẩu rút tiền vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến để cung cấp thông tin tương ứng để đặt lại mật khẩu rút tiền, Hãy nhớ không tiết lộ mật khẩu rút tiền với bất kỳ người nào khác.

Liên hệ: https://hi888.wiki/lien-he/ ‎

Trang chủ: https://hi888.wiki/

Giới Thiệu: https://hi888.wiki/gioi-thieu/

Chính sách bảo mật: https://hi888.wiki/chinh-sach-bao-mat/